Ιδεολογικές διαστάσεις της παιδικής λογοτεχνίας - Πρώτη ανατύπωση. - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2004

  1. Έκδοση
  2. Κανατσούλη, Μένη Δ.
  3. Πρώτη ανατύπωση
  4. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2004
  5. 278 σελίδες : Εικόνες ; 21 εκατοστά
  6. Ιδεολογικές διαστάσεις της Παιδικής Λογοτεχνίας ; 157.
  7. 960-8041-57-0