Ακαδημαϊκή γραφή : σύνθεση και ανάλυση κειμένων επιστήμης, τέχνης και πολιτισμού: εφαρμογή σημειωτικής ανάλυσης, με παραδείγματα έκφρασης σε τέσσερις ευρωπαϊκές γλώσσες - Τρίτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2019

  1. Manifestation
  2. Ευδωρίδου, Ελισσάβετ | Καρακασίδης, Θεόδωρος
  3. Τρίτη έκδοση
  4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2019
  5. 912 σελίδες : Εικόνες ; 25 εκατοστά
  6. 978-960-418-560-3