Ευδωρίδου, Ελισσάβετ [Συγγραφέας]. Ακαδημαϊκή γραφή: σύνθεση και ανάλυση κειμένων επιστήμης, τέχνης και πολιτισμού: εφαρμογή σημειωτικής ανάλυσης, με παραδείγματα έκφρασης σε τέσσερις ευρωπαϊκές γλώσσες

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2014
  3. Ελληνικά