Μετανάστες εργάτες στην Ελλάδα : εργασιακές σχέσεις και μεταναστευτική πολιτική στην εποχή των μνημονίων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Τόπος, 2018

 1. Έκδοση
 2. Καψάλης, Απόστολος (1975-)
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Τόπος, 2018
 5. 397 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
 6. 978-960-499-253-9
 7. Βιβλιογραφία: σελίδες [371]-397
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος
   Εισαγωγή
   Κεφάλαιο.1. Η αναγκαιότητα μελέτης της εργασίας των μεταναστών σε συνθήκες απορρύθμισης της εργασίας
   Μέρος Ι. Πληθυσμιακές και εργασιακές διαστάσεις της σύγχρονης μετανάστευσης προς την Ελλάδα
   Κεφάλαιο 2. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής μεταναστών
   Κεφάλαιο 3. Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις των μεταναστών
   Μέρος II. Πολιτικές για τη μετανάστευση και την εργασία των μεταναστών
   Κεφάλαιο 4. Η εξέλιξη των νομοθετικών παρεμβάσεων για τη μετανάστευση και την εργασία των μεταναστών
   Κεφάλαιο.5 Η λειτουργία της μεταναστευτικής νομοθεσίας στην εξέλιξη της εργατικής νομοθεσίας
   Κεφάλαιο 6 Η λειτουργία του "κατοχυρωμένου φιλελευθερισμού"
   Μέρος III. Οι παρεμβάσεις του κράτους και των ομάδων συμφερόντων
   Κεφάλαιο 7. Ο ρόλος του κράτους
   Κεφάλαιο 8. Οι παρεμβάσεις των ομάδων συμφερόντων
   Μέρος 4 Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής
   Κεφάλαιο 9. Αξιολόγηση της ελληνικής πολιτικής για τη μετανάστευση και την εργασία των μεταναστών
   Κεφάλαιο 10. Για ένα σύγχρονο πλαίσιο χάραξης των πολιτικών για τη μετανάστευση και την εργασία των μεταναστών
   Βιβλιογραφία