Ο εκπαιδευτικός στην τάξη - Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 1996

  1. Έκδοση
  2. Fontana, David
  3. Λώμη, Μαρίνα
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 1996
  5. 240 σελίδες ; 24 εκατοστά
  6. 960-460-168-7