Νεοελληνική γραμματική : θεωρητικές βάσεις και περιγραφή - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 2012

  1. Έκδοση
  2. Χατζησαββίδης, Σοφρώνης (1950-)
  3. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 2012
  4. xv, 509 σελίδες ; 24 εκατοστά
  5. 978-960-288-308-2