1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Bix, Brian H.
    1. Νομική επιστήμη
    2. Φιλοσοφία