Ελλάδα -- Ιστορία -- 1940-1950

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 1940-1950 (Γεγονός)