1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Nicol, Donald MacGillivray (1923-)
  4. Μπλέτας, Μάριος
  5. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, 2007
  6. 21 εκ.
  7. 960-354-047-1
  8. Μετάφραση του: The end of the Byzantine Empire.
  9. Περιλαμβάνει ευρετήριο.
  10. Politeianet
  11. DF631.N4916 1997
Εικόνα εξωφύλλου