Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου και πρακτικά θέματα - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2019

 1. Manifestation
 2. Ψυχομάνης, Σπύρος Δ.
 3. Δεύτερη έκδοση
 4. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2019
 5. 139 σελίδες ; 24 εκατοστά
 6. Πανεπιστημιακά εγχειρίδια : Σάκκουλας ; 4.
 7. 9789606480447
 8. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδα [141])
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Με το ανά χείρας εγχειρίδιο επιδιώχθηκε η κατά το δυνατόν συντομευμένη παράθεση της ύλης του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου, του μέρους, δηλαδή, που αναλύει τις βασικές έννοιες του κλάδου αυτού του δικαίου, τις έννοιες της εμπορικής πράξεως και του εμπόρου, και εξετάζει, σε γενικές γραμμές, τις έννομες συνέπειες τους.

   Τα δε Πρακτικά Θέματα, που συμπληρώνουν την παρούσα β΄έκδοση του εγχειριδίου, είναι κυρίως θέματα, που έχουν τεθεί σε εξεταστικές περιόδους στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και ακολουθούνται με επίκαιρες ενδικτικές απαντήσεις.

   Το σύνολο του έργου αποτελεί την παροχή μιας, κατά το δυνατόν, ευχερώς εποπτεύσιμης ύλης του εμπορικού δικαίου, με την ελπίδα ότι μπορεί, έτσι, να ενισχυθεί καλλίτερα η προσπάθεια του φοιτητή και του κάθε ενδιαφερομένου προς την κατάκτηση της επιστημονικής γνώσης, απετέλεσε το κίνητρο και το στόχο συγγραφής του παρόντος.