Στοιχεία υπολογιστικών συστημάτων - 4η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Μπένου, 2010

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Παπαθανασίου, Ελευθέριος Α.
  4. 4η έκδοση
  5. Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Μπένου, 2010
  6. xxvii, 1003σ. : πίν., σχ.
  7. 9789608249745
  8. Βιβλιογραφία:σ. 995-1003