Στοιχεία υπολογιστικών συστημάτων - 4η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Μπένου, 2010

  1. Έκδοση
  2. Παπαθανασίου, Ελευθέριος Α.
  3. 4η έκδοση
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Μπένου, 2010
  5. xxvii, 1003σ. : πίν., σχ.
  6. 9789608249745
  7. Βιβλιογραφία:σ. 995-1003