Η έρευνα στις επιστήμες υγείας : μελετώντας, χρησιμοποιώντας και δημιουργώντας ενδείξεις - Αθήνα: Κωνσταντάρας Ιατρικές Εκδόσεις, 2019

  1. Έκδοση
  2. Τέταρτη έκδοση στην αγγλική γλώσσα του έργου "Nursing research: reading, using and creating evidence"
  3. Houser, Janet
  4. Καμπά, Ευριδίκη
  5. Αθήνα: Κωνσταντάρας Ιατρικές Εκδόσεις, 2019
  6. xiv, 648 σελίδες : πίνακες ; 29 εκατοστά
  7. 978-960-608-044-9