Η έρευνα στις επιστήμες υγείας : μελετώντας, χρησιμοποιώντας και δημιουργώντας ενδείξεις - Αθήνα: Κωνσταντάρας Ιατρικές Εκδόσεις, 2019

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Τέταρτη έκδοση στην αγγλική γλώσσα του έργου "Nursing research: reading, using and creating evidence"
Houser, Janet
Καμπά, Ευριδίκη
xiv, 648 σελίδες : πίνακες ; 29 εκατοστά
978-960-608-044-9