Ιστορία της νεότερης Ευρώπης : από το 1815 μέχρι σήμερα - Αθήνα: Κριτική, 2014

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Lindemann, Albert S.
Χρηστίδης, Γιώργος
Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
Αθήνα: Κριτική, 2014
579 σ., εικ. ; 24 εκ.
Επιστημονική βιβλιοθήκη
978-960-218-926-9