Οργανωσιακή συμπεριφορά : βασικές έννοιες και σύγχρονες προσεγγίσεις - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2018

  1. Manifestation
  2. Δέκατη τέταρτη έκδοση στην αγγλική γλώσσα του έργου "Essentials of organizational behavior"
  3. Robbins, Stephen P. | Judge, Timothy A.
  4. Πλατάκη, Άννα
  5. Σαχινίδης, Αλέξανδρος
  6. Δεύτερη έκδοση
  7. Αθήνα: Κριτική, 2018
  8. 582 σελίδες : Σχήματα ; 24 εκατοστά
  9. 978-960-586-233-6