Μετάφραση στα ελληνικά της πρώτης έκδοσης στην αγγλική γλώσσα του "Evidence-based strategies for effective classroom management" / Λυμπεροπούλου, Χαρά [Μεταφραστής]