Πολιτική δημοσιότητα και εξουσία : κόμματα και ΜΜΕ στην Ελλάδα τη δεκαετία του 2000 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2011

 1. Έκδοση
 2. Κουντούρη, Φανή
 3. Ψύλλα, Μαριάννα
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2011
 6. 316 σελίδες ; 24 εκατοστά
 7. Πολιτική - Επικοινωνία ; 6.
 8. 9789604023905
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [299]-312) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • εισαγωγικό σημείωμα για τη σειρά
   πρόλογος της επιμελήτριας της σειράς
   ευχαριστίες
   εισαγωγή
   μέρος πρώτο η πολιτική δημοσιότητα ως αναλυτική κατηγορία
   κεφάλαιο 1 οι διαστάσεις της πολιτικής δημοσιότητας
   κεφάλαιο 2 το ελληνικό πλαίσιο της πολιτικής δημοσιότητας
   α. μετασχηματισμοί των πολιτικών κομμάτων
   β. μετασχηματισμοί των μέσων ενημέρωσης
   μέρος δεύτερο η πολιτική δημοσιότητα ως πεδίο διαχειριστικής συναίνεσης
   κεφάλαιο 3 τα κυβερνητικά κόμματα στην εξουσία: μια διαχειριστική κινητοποίηση
   κεφάλαιο 4 κυβερνητικές στρατηγικές διαχείρισης της εξουσίας 2000-2010: από τον εκσυγχρονισμό στη δημοσιονομική κρίση
   μέρος τρίτο η πολιτική δημοσιότητα ως πεδίο παραγωγής πολίτικων κατηγοριών
   κεφάλαιο 5 τα κυβερνητικά κόμματα στην αντιπολίτευση: μια πολυμορφική κινητοποίηση
   κεφάλαιο 6 αντιπολιτευτικές στρατηγικές διεκδίκησης της εξουσίας 2000-2010: από τον μεσαίο χώρο στην κυριαρχία του πολίτη
   επίλογος
   βιβλιογραφία
   ευρετήριο όρων

   Dardanosnet