1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Λατινική Αμερική (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)