1. Θέμα
    1. Κούβα (Περιοχή)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 1933-1959 (Γεγονός)