1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κούβα (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 1933-1959 (Γεγονός)