Οικιακή οικονομία και ανάπτυξη - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Κάλλιπος, 2022

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
1η έκδοση
Αθήνα: Εκδόσεις Κάλλιπος, 2022
253 σελίδες : πίνακες
9786185667191
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές