Μανιάτης, Αθανάσιος [Συγγραφέας]. Το όριο της (απόλυτης) φτώχειας στην ελληνική οικονομία : θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2020
  3. Ελληνικά