Ιστορία της οικονομικής σκέψης : μια επισκόπηση - Αθήνα: Κριτική, 2003

  1. Έκδοση
  2. Δρακόπουλος, Σταύρος | Καραγιάννης, Αναστάσιος Δ.
  3. Αθήνα: Κριτική, 2003
  4. 317 σελίδες : διαγράμματα, πίνακες ; 24 εκατοστά
  5. 978-960-218-321-2