Ο παίκτης - Αθήνα: Εκδόσεις Γκοβόστη

  1. Έκδοση
  2. Dostoyevsky Fyodor (1821-1881)
  3. Σαραντίδη, Αθηνά
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Γκοβόστη
  5. 171 σελίδες