Εγχειρίδιο του Όσλο 2018 : κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή, την παρουσίαση και τη χρήση στατιστικών δεδομένων για την καινοτομία - 4η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), 2022

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
 3. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 4. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
 5. 4η έκδοση
 6. OECD/Eurostat ; ελληνική μετάφραση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
 7. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), 2022
 8. 287 σελίδες : εικόνες
 9. 9786185557201
 10. Πατήστε εδώ
 11. 303.4840727