Τα σχολικά όνειρα, οι σπουδές και η μελλοντική εργασία φοιτητών και φοιτητριών ελληνικών ΑΕΙ : διαδρομές μεταξύ της ελπίδας και της ματαίωσης - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κέντρο ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής - Γ.Σ.Ε.Ε., 2022

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Κυρίδης, Αργύρης Γ.
 4. 1η έκδοση
 5. Αργύρης Κυρίδης
 6. Αθήνα: Κέντρο ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής - Γ.Σ.Ε.Ε., 2022
 7. 161 σελίδες : διαγράμματα, πίνακες
 8. 9786185006433
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες 141-161
 10. Πατήστε εδώ
 11. Επαγγελματική κατάρτιση | Επαγγελματικός προσανατολισμός
 12. 370.113