Τα σχολικά όνειρα, οι σπουδές και η μελλοντική εργασία φοιτητών και φοιτητριών ελληνικών ΑΕΙ : διαδρομές μεταξύ της ελπίδας και της ματαίωσης - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κέντρο ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής - Γ.Σ.Ε.Ε., 2022

  1. Έκδοση
  2. Κυρίδης, Αργύρης Γ.
  3. 1η έκδοση
  4. Αθήνα: Κέντρο ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής - Γ.Σ.Ε.Ε., 2022
  5. 161 σελίδες : διαγράμματα, πίνακες
  6. 9786185006433
  7. Βιβλιογραφία: σελίδες 141-161
  8. Πατήστε εδώ
  9. Επαγγελματική κατάρτιση | Επαγγελματικός προσανατολισμός