Για την επανάσταση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2006

  1. Έκδοση
  2. Arendt, Hannah (1906-1975)
  3. Στουπάκη, Αγγελική
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2006
  6. 443 σελίδες ; 21 εκατοστά
  7. Φιλοσοφικοί Δρόμοι
  8. 9789602213667
  9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.
Εξώφυλλο έκδοσης