Η επιδημία και η πολιτική - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Παρέγκλισις, 2020

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Agamben, Giorgio (1942-)
  4. Καλαμαράς, Παναγιώτης
  5. Πρώτη έκδοση
  6. Giorgio Agamben
  7. Αθήνα: Παρέγκλισις, 2020
  8. 48 σελιδες