Μέθοδοι εμπειρικής κοινωνικής έρευνας - Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, 2014

  1. Έκδοση
  2. Ένατη έκδοση στη γερμανική γλώσσα του "Methoden der empirtichen Sozialfonchung"
  3. Rainer Schnell | Esser, Elke | Hill, Paul Bernhard
  4. Ναγόπουλος, Νίκος
  5. Γκιόσος, Γιάννης | Μαύρη, Μαρία
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, 2014
  7. 526 σελίδες : πίνακες, σχήματα ; 24 εκατοστά
  8. 978-618-5036-09-6