Μέθοδοι εμπειρικής κοινωνικής έρευνας - Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, 2014

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Ένατη έκδοση στη γερμανική γλώσσα του "Methoden der empirtichen Sozialfonchung"
  4. Rainer Schnell | Esser, Elke | Hill, Paul Bernhard
  5. Ναγόπουλος, Νίκος
  6. Γκιόσος, Γιάννης | Μαύρη, Μαρία
  7. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, 2014
  8. 526 σελίδες : πίνακες, σχήματα ; 24 εκατοστά
  9. 978-618-5036-09-6