Μουσεία, ιστορίες και Ιστορία - Αθήνα: Νήσος, 2009

  1. Έκδοση
  2. Νάκου, Ειρήνη (1949-)
  3. Αθήνα: Νήσος, 2009
  4. 159 σελίδες ; 24 εκατοστά
  5. 978-960-8392-68-7