Λιανός, Θεόδωρος (1939-) [Συγγραφέας]. Σώζοντας τον πλανήτη