Από τους βαρβάρους στους μοντέρνους : κοινωνική ιστορία και ιστοριογραφικά προβλήματα της μεσαιωνικής Δύσης - Αθήνα: Πόλις, 2007

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μπενβενίστε, Ρίκα
  4. Ρίκα Μπενβενίστε
  5. Αθήνα: Πόλις, 2007
  6. 357 σ. ; 25 εκ.
  7. 9789604351121