Επιχειρηματικότητα : νοοτροπία και πρακτική - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2020

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Neck, Heidi M. | Neck, Christopher P. | Murray, Emma L.
 4. Νικολάου, Ηρώ
 5. Σταμπουλής, Γεώργιος | Τσίτσκαρη, Έφη
 6. Πρώτη έκδοση
 7. Heidi M. Neck, Christopher P. Neck, Emma L. Murray ; επιμέλεια Γεώργιος Σταμπουλής, Έφη Τσίτσκαρη ; μετάφραση Ηρώ Νικολάου, Παρασκευή Παπαδοπούλου.
 8. Αθήνα: Κριτική, 2020
 9. 550 σελίδες : έγχρωμες εικόνες, πίνακες ; 29 εκατοστά
 10. Business Management ; 90.
 11. 9789605863418
 12. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και γλωσσάρι
  • Λίγα λόγια για τους συγγραφείς
   Πρόλογος
   Ευχαριστίες
   Εισαγωγή στον επιχειρηματικό τρόπο ζωής
   Επιχειρηματικότητα: Ένα παγκόσμιο κοινωνικό κίνημα
   Η άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
   Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας
   Στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
   Δημιουργία και ανακάλυψη ευκαιριών
   Παραγωγή νέων ιδεών
   Αξιοποίηση της σχεδιαστικής σκέψης
   Δοκιμές και πειραματισμοί στις αγορές
   Αξιολόγηση και αξιοποίηση ευκαιριών
   Δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων
   Επιχειρηματικό σχέδιο
   Δημιουργία μοντέλων εσόδων
   Μαθαίνοντας από την αποτυχία
   Εξασφαλίζοντας πόρους για νέες ευκαιρίες
   Εξασφάλιση πόρων με ίδια μέσα (αυτοχρηματοδότηση/bootstrapping)
   Χρηματοδότηση για νεοφυείς επιχειρήσεις
   Οικονομικές καταστάσεις και προβολές για νεοφυείς επιχειρήσεις
   Αναπτύσσοντας δίκτυα
   Διαχείριση νομικών ζητημάτων και θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
   Προώθηση και πειστική παρουσίαση μιας ιδέας
   Το πακέτο παρουσίασης
   Γλωσσάρι
   Σημειώσεις