Η μετανάστευση στην Ελλάδα : έντεκα μύθοι και περισσότερες αλήθειες - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ - Παράρτημα Ελλάδας, 2014

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Παπαστεργίου, Βασίλης | Τάκου, Ελένη
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Βασίλης Παπαστεργίου, Ελένη Τάκου
  6. Αθήνα: Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ - Παράρτημα Ελλάδας, 2014
  7. 76 σελίδες