Η εξουσία των ανεξάρτητων αρχών - Αθήνα ; Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2018

  1. Έκδοση
  2. Παπανικολάου, Κυριάκος Π.
  3. Αθήνα ; Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2018
  4. xxv, 326 σελίδες ; 24 εκατοστά
  5. 9789605689162
  6. Περιέχει βιβλιογραφία: (σελίδες [303]-326)
    • Τα βασικά θέματα προβληματισμού σχετικά με τις ανεξάρτητες αρχές -- Οι ανεξάρτητες αρχές του κοινού δικαίου -- Οι συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές -- Ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος της εξουσίας των ανεξάρτητων αρχών.