Φιλοσοφία και κοινωνικά συγκεκριμένο στον "Πολιτικό" του Πλάτωνα : η περίπτωση της ανομοιότητος ή διαφοράς - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2014

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Λαμπρέλλης, Δημήτρης Ν.
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Δημήτρης Ν. Λαμπρέλλης
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2014
  7. 266 σελίδες ; 21 εκατοστά
  8. Δια-λογος : Φιλοσοφική βιβλιοθήκη μελέτες ; 22.
  9. 9789600230314
  10. Βιβλιογραφία: σελίδες 247-263