Ιστορίης μάθησις : ζητήματα φιλοσοφίας και διδακτικής της ιστορίας - Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2013

 1. Έκδοση
 2. Σμυρναίος, Αντώνης Λ.
 3. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2013
 4. 334 σελίδες ; 24 εκατοστά
 5. 9789603337935
 6. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες 319-334)
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Εισαγωγή 
   1. «Από το Μύθο στο Λόγο;»: Η ιστορία της ιστοριογραφίας και η ιστοριογραφία της ιστορίας
   2. Οι ιστορικές σπουδές στον 21ο αιώνα και το μέλλον της ιστορίας 
   3. Η ωφέλεια της ιστορίας
   4. Ένας διεπιστημονικός κόμβος: H διδακτική της ιστορίας
   5. Η ιστορία στη σχολική τάξη: Τα παιδαγωγικά και ψυχολογικά θεμέλια της ιστορικής διδασκαλίας
   6. Ο πειρασμός της νεωτερικότητας: H ιστορική γνώση, το ιστορικό γεγονός και η αντικειμενικότητα στην ιστορία
   7. Το πρόβλημα του χρόνου στην ιστορία και στη διδασκαλία της
   8. Οι «εκπρόσωποι του παρελθόντος»: Οι ιστορικές πηγές και η χρήση τους στη διδασκαλία της ιστορίας
   9. Η ιστορική αφήγηση: Εξακρίβωση, μυθοπλασία ή ευλογοφάνεια;
   10. «Ρωτώντας, πας στην Πόλη;»: Η λειτουργία της ερώτησης στη διδασκαλία της ιστορίας
   11. Η «ιστορική ενσυναίσθηση» (Empathy)
   12. Τα εγχειρίδια της ιστορίας και οι «πόλεμοι των εγχειριδίων»
   13. Οι διδακτικές της ιστορίας: Πολυτροπικότητα και ιστορική διδασκαλία
   14. Ένα παράδειγμα διδασκαλίας της ιστορίας στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση
  • Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές, στους εκπαιδευτικούς αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για την ιστορία και τη διδασκαλία της. Συντάσσεται με την αντίληψη ότι απέναντι στο φιλοσοφικό αίνιγμα της αγεφύρωτης αν-οικειότητας ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν απαιτείται από το μελετητή, πέρα από την αναγκαιότητα της πολυμάθειας, μια γνωστική αλλά και συναισθηματική πολυφασία, όταν επιχειρήσει να αναμετρηθεί με ζητήματα τα οποία εγγενώς υπόκεινται σε μια διαρκή, γοητευτική συνάμα και βασανιστική, ανα-δια-πραγμάτευση.
   Διερευνώντας λοιπόν ένα αρκετά μεγάλο μέρος της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το βιβλίο καλεί τη Διδακτική της Ιστορίας σε έναν εντατικό συμπροβληματισμό με τη Φιλοσοφία της Ιστορίας και αποπειράται να αγγίξει τα μείζονα ιστοριογραφικά, φιλοσοφικά, ψυχολογικά, παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία της ιστορίας, όπως είναι η ωφέλεια της ιστορίας και η ιστορική γνώση, το ιστορικό γεγονός και η έννοια του χρόνου, το ιστορικό ερώτημα και η ιστορική αφήγηση, η ιστορική ενσυναίσθηση, η χρήση των ιστορικών πηγών και άλλα.
   Τέλος, παρουσιάζει συγκεκριμένους, εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσεγγίσουν τα ιστορικά θέματα μέσα στη σχολική τάξη.