Γιούνη, Μαρίκα Σ. [Συγγραφέας]. Ιστορία δικαίου και πολιτικών θεσμών στην αρχαιότητα

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2017
  3. Ελληνικά