Ιστορία δικαίου και πολιτικών θεσμών στην αρχαιότητα - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017

  1. Manifestation
  2. Γιούνη, Μαρίκα Σ.
  3. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017
  4. viii, 312 σελίδες ; 23 εκατοστά
  5. 9789605687052
Εξώφυλλο έκδοσης
    • Το ανά χείρας βιβλίο εξετάζει ευσύνοπτα, αλλά όσο γίνεται πιο περιεκτικά, την εξέλιξη του δικαίου και των πολιτικών θεσμών στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, από τα αρχαϊκά χρόνια μέχρι την ίδρυση της Ηγεμονίας στη Ρώμη από τον Οκταβιανό Αύγουστο, το 27 π.Χ. Έχει ως στόχο μια περιήγηση στον ελληνορωμαϊκό χωροχρόνο, από τον 8ο έως τον 1ο αιώνα π.Χ., τον χωροχρόνο που αποτελεί την κοιτίδα της γραπτής νομοθεσίας, της δημοκρατίας, της φιλοσοφίας και της πολιτικής επιστήμης. Προκειμένου να αποκομίσει ο αναγνώστης μια πιο άμεση εικόνα, στην πραγμάτευση των γεγονότων παρεμβάλλονται αρκετά αποσπάσματα από τις αρχαίες πηγές. Τα αποσπάσματα αυτά έχουν ενδιαφέρον όχι μόνον για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας μεταφέρουν, αλλά και για την ιδεολογία που αντανακλούν, η οποία συχνά αναφέρεται περισσότερο στην εποχή κατά την οποία γράφτηκαν αυτά τα κείμενα και λιγότερο στην εποχή την οποία εξιστορούν.