Οικονομάκης, Γιώργος Η. (1960-) [Συγγραφέας]. Δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, κρίση και παραγωγική ανασυγκρότηση