Επτά + 1 προβλήματα για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο - 1η έκδ.. - Αθήνα : Ι. Σιδέρης, 2010

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
1η έκδ.
Αθήνα : Ι. Σιδέρης, 2010
319 σ. ; 24 εκ.
9789600805369
Επτά συν ένα προβλήματα για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο | Επτά και ένα προβλήματα για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο | 7 + 1 προβλήματα για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο