Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες : μια εναλλακτική προσέγγιση... για όλους - Αθήνα: Μεθέξις, 2013

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Μπόντη, Ελίνα Ι.
 4. Ελίνα Ι. Μπόντη
 5. Αθήνα: Μεθέξις, 2013
 6. 624 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
 7. 9789606796371
 8. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες 597-624)
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Λίγα λόγια για τη συγγραφέα
   Περιεχόμενα
   Συντομογραφίες όρων που χρησιμοποιούνται συχνά στο βιβλίο
   ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
   "ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ": ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ;
   Προβλήματα σχολικής μάθησης σχολικές δυσκολίες - (Ειδικές) μαθησιακές δυσκολίες: Δύο διαφορετικές καταστάσεις
   Ιστορική αναδρομή
   Η εξελικτική πορεία των μαθησιακών δυσκολιών
   Τύποι ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. (Μια πιο απλή ταξινόμηση)
   ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
   ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   Προσεγγίσεις πρώιμης διάγνωσης και παρέμβασης
   Αποσπάσματα από την πειραματική έρευνα με θέμα: "Παιδιά προσχολικής ηλικίας "σε επικινδυνότητα" για σχολικές δυσκολίες: διάγνωση και παρέμβαση"
   Παιδαγωγική αξιολόγηση προσχολικής ηλικίας στους επιμέρους τομείς της ανάπτυξης
   Ειδική παιδαγωγική (πρώιμη) παρέμβαση στην προσχολική ηλικία
   ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΘΕΩΡΙΑ & ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ
   Προφορικός και γραπτός λόγος: Ένα ενιαίο σύστημα: Φωνολογική επίγνωση (ή επάρκεια)
   Εξοικείωση με το γραπτό λόγο
   Προφορικός λόγος
   Ε.Μ.Δ. στον προφορικό λόγο
   Ο μηχανισμός της ανάγνωσης
   Πρόγραμμα Ε.Π.Π. για την ανάπτυξη και βελτίωση του μηχανισμού της ανάγνωσης (τεχνικές, μέθοδοι, ασκήσεις και παιχνίδια)
   Γραπτός λόγος
   Γραφή
   Ορθογραφία
   Ε.Μ.Δ. στα μαθηματικά
   Επιμέρους ικανότητες για την αξιολόγηση και την παρέμβαση στα μαθηματικά. Βήματα για τα μαθηματικά από το Α ως το Ω
   Ε.Μ.Δ. - Δυσλεξία και εκμάθηση ξένων γλωσσών
   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ (ΕΙΔΙΚΩΝ) ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
   Εισαγωγικά - βασικές αρχές
   "Στατική" αξιολόγηση
   "Δυναμική" αξιολόγηση
   Η διαγνωστική διαδικασία
   "Δυναμική" ειδική παιδαγωγική αξιολόγηση - Μαθησιακή εκτίμηση
   Λίστα με τις διαγνωστικές δοκιμασίες για τις επιμέρους μαθησιακές ικανότητες (επιγραμματικά)
   Έντυπα αξιολόγησης - μαθησιακής εκτίμησης
   ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Ε.Π.Π.)
   ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
   Το έργο, το παιδί και το περιβάλλον
   Το έργο
   Το παιδί
   Το περιβάλλον
   Παρουσίαση περιστατικών
   Βασικές αρχές Ε.Π.Π.
   Πιθανοί τομείς παρέμβασης ενός προγράμματος Ε.Π.Π. για ένα μαθητή με Ε.Μ.Δ.
   Οργάνωση της μελέτης στο σπίτι - βασικές αρχές και στρατηγικές
   Τα υλικά του ειδικού παιδαγωγού
   Βιβλιογραφία

  • Ένα βιβλίο που απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, σε άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και σε όλες τις ειδικότητες και τους φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την ψυχολογία και την ανάπτυξη των ατόμων με δυσκολίες στη μάθηση.
   - Διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με τη φύση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
   - Ικανότητες και αδυναμίες σε επιμέρους μαθησιακούς τομείς: ανάγνωση, γραφή, προφορικός και γραπτός λόγος, μαθηματικά, κ.α.
   - Βασικές αρχές αξιολόγησης και προτεινόμενες διαγνωστικές δοκιμασίες ανά μαθησιακό τομέα
   - Μέθοδοι, τεχνικές και ασκήσεις ειδικής παιδαγωγικής παρέμβασης. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)