Βλίζος, Σταύρος [Επιμελητής]. Διαχείριση και ανάδειξη χώρων και μνημείων

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2022
  3. Ελληνικά
    • Ο παρών τόμος, στοχεύει στην προώθηση της έρευνας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, δίνεται έμφαση στην ενημέρωση του κοινού για τα πρόσφατα έργα, τις νέες μεθόδους και τις καλές πρακτικές, μέσω της παρουσίασης, μεταξύ άλλων περιπτώσεων μελέτης, των έργων αναστήλωσης και ανάδειξης που συντελέστηκαν την τελευταία δεκαπενταετία στους αρχαιολογικούς χώρους και τα ιστορικά μνημεία των Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με την αρωγή κοινοτικών, δημόσιων αλλά και ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων.

      Kallipos