Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος : αποκλίσεις και συγκλίσεις με τον ευρωπαϊκό χώρο - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2007

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κουζής, Γιάννης
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Γιάννης Κουζής
  6. Αθήνα: Gutenberg, 2007
  7. 283 σελίδες : πίνακες ; 21 εκατοστά
  8. Βιβλιοθήκη κοινωνικής επιστήμης και κοινωνικής πολιτικής ; 127.
  9. 9789600111804
  10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 271-283)
Εξώφυλλο έκδοσης