Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος : αποκλίσεις και συγκλίσεις με τον ευρωπαϊκό χώρο - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2007

  1. Manifestation
  2. Κουζής, Γιάννης
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Gutenberg, 2007
  5. 283 σελίδες : πίνακες ; 21 εκατοστά
  6. Βιβλιοθήκη κοινωνικής επιστήμης και κοινωνικής πολιτικής ; 127.
  7. 9789600111804
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 271-283)
Εξώφυλλο έκδοσης