Δίκτυα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών - Δεύτερη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2010

  1. Έκδοση
  2. Θεολόγου, Μιχαήλ Ε.
  3. Δεύτερη έκδοση
  4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2010
  5. εικόνες, σχεδιαγράμματα, πίνακες ; 25 εκατοστά
  6. 978-960-418-278-7
  7. Περιέχει ευρετήριο.