Οικονομική πολιτική -- Ευρώπη

  1. Subject
    1. Οικονομική πολιτική (Concept)
    2. Ευρώπη (Place)