Ψηφιοποιημένο Βιβλίο: Εισαγωγή στη διοικητική επιστήμη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Κείμενο
  3. Αρχείο doc πλήρως επεξεργασμένο (fully processed)
  4. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.