1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μήτσης, Ναπολέων Σπ.
  4. Ανατύπωση
  5. Αθήνα: Gutenberg, 2004
  6. 358 σελίδες ; 22 εκατοστά
  7. 960-01-0766-1
  8. Σε πολυτονική γραφή