Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας : ενιαίο - Αθήνα: Gutenberg, 2011

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Ματσαγγούρας, Ηλίας Γ. (1946-)
  4. Αθήνα: Gutenberg, 2011
  5. 1136 σελίδες : Εικόνες, πίνακες ; 24 εκατοστά